Praktisch

Lidgeld

Het lidgeld voor het dansseizoen 2022-2023 bedraagt 70€ voor het eerste gezinslid, 65€ voor het tweede en 60€ vanaf het derde gezinslid wonend op hetzelfde adres . Het lidgeld dient betaald te worden op het rekeningnummer van Zonne BE38 0011 1500 2872 (voor 1 oktober voor diegenen die in 2021-2022 lid waren), met duidelijk vermelding voor wie er betaald wordt.

De meeste ziekenfondsen betalen 1 x per jaar een toelage van 10€ tot 30€ uit, als tegemoetkoming voor het lidgeld dat je aan een sportclub betaald.

Dans, en dus ook volksdans, komt hiervoor in aanmerking. Haal het formulier hiervoor bij je ziekenfonds en laat het invullen door je lesgever.

Ook dit seizoen is er de mogelijkheid voor sympathisanten om als “niet-dansend lid” aan te sluiten voor 20€. Je kan dan verzekerd deelnemen aan randactiviteiten van Zonne.

Lokaal

Onze dansstondes gaan door in de sportzaal van de Talentenschool- Campus Boomgaard, Boomgaardstraat 56 in Turnhout.

Ingang naar de zaal bevind zich naast huisnummer 52 (groen poortje)

Info

Wens je meer informatie over onze groep, om zelf mee te dansen of voor optredens neem dan contact op met ons.

Koninklijke Dansgroep Zonne vzw

Boomstraat 11

2300 Turnhout

info@zonne.be

014 720065

home